Utgångna flaskor och revision av gamla gasolflaskor

När en gasolflaska blir för gammal (nu 10 år) får den inte längre fyllas med gasol. På en gasolflaska kan märkningen se lite olika ut. En variant är där det står att gasolflaskan är godkänd till ett visst datum ”Next Test Date: 2028”. En annan variant är att flaskan är stämplad med ett datum exempelvis ”16”. Detta innebär att gasolflaskan var ny eller genomgick kontroll 2016 och att den är godkänd tio år framåt, t.o.m 2026.

Vid en revision genomgår flaskan invändig och utvändig inspektion, tryckprovning upp till 40 bar, byte av ventil, blästring och målning, vägning och stämpling av TARA-vikt samt stämpling av när kontrollen genomfördes.

Ni har möjlighet att lämna er gamla gasolflaska hos oss i samband med påfyllning eller köp av ny flaska.
Gasolflaskor som inte är utgångna kan ni få pant för när ni köper en ny hos oss. Tala med vår personal.