LPG Autogas Dispensers

Vi är agenter och förmedlare av LPG Autogas Dispensers och material från Europump i Polen. Kontakta Österlen Gas:  http://osterlensgas.se

www.europump.com 

Besök deras hemsida och gör er beställning.

Ex. Rostfri LPG Dispenser med en slang och tankpistol.                                                            

Genom Codab AB i Malmö Sverige  www. codab.se  kan du beställa en kontokorts-terminal PT Premium till denna LPG Dispenser och då ha öppet hela dygnet. 24/7.

Sverige behöver fler av dessa automatiserade LPG tankstationer då alla andra länder utom Sverige, Finland och Danmark har detta drivmedel LPG för bilar. 

En-SL

Vår automatiserade LPG gasolstation på Bjurögatan 50 i Malmö har öppet 24/7.

 

img_4243

 

MILJÖVÄNLIGT

Gasol är en fossil energi och liksom med naturgas, kol och olja orsak till utsläpp av CO².  Propangas C3H8, Butan C4H10

Gasol innehåller färre kolatomer per energienhet än kol och olja och bidrar därför i mindre grad till växthuseffekten och skonar miljön.

I jämförelse med olja, kol och de flesta biobränslen är utsläppet av andra partiklar som tungmetaller och damm väsentligt lägre från gasol, vilket har positiv effekt på speciellt lokalmiljön och personer med luftvägsproblem.

Ser man på gasolens sk ”carbon footprint” – summan av dess utsläpp av västhusgaser – är gasol ett av de renaste och konventionella tillgängliga bränslena. Gasol avger primärt vattenånga (H2O) och koldioxid (CO2) vid förbränning. I jämförelse med de andra fossila energikällorna avger gasol bara få hälsoskadliga partiklar.

 

FRAMTIDEN

Enligt ett antal nummer av tidskriften Energigas från branschorganisationen Energigas Sverige testas Bio-DME som står för biodimetyleter. Bio-DME görs av bioråvaran svartlut genom att syntesgas baserad på förgasning av svartlut framställs. Enligt en artikel i Energigas (nummer 4, 2010) kan Bio-DME komplettera eller ersätta gasol. Bio-DME kan inte användas i ottomotorer. I dieselmotorer fungerar Bio-DME utmärkt.

Förutom Bio-DME görs även försök med biopropan som är propan framställt ur biologiska råvaror. Vid framställandet av till exempel raps för biodiesel blir ganska stora mängder av glycerin över som kan användas till biopropan.

Comments are closed.