LPG är ett vanligt motorbränsle i alla andra länder utom Sverige, Danmark och Finland.

Betydligt renare för motorerna.

Konventionell gasol är redan ett miljövänligare alternativ till kol och olja och innehåller mindre svavel vilket ger renare förbränning, högre effektivitet och mindre underhåll.

Glädjande nyheter angående gasolens framtid:

https://www.energivarlden.se/artikel/ny-teknik-mojliggor-tillverkning-av-fornybar-gasol/?fbclid=IwAR0jrRV-YmgMvyrAVQYHhzyf6NiL3TrqeORiDLOJ4eqDfQHlMmKvN-ccW7E