Biogasol förtjänar att stödjas
Regeringen har inte hunnit anpassa sig i samma takt som miljövänligare energier har börjat att nå marknaden.
-Vi hoppas att det inom en snar framtid kommer förändringar i lagar och regler kring vad som definieras som biobränsle i utsläppshandeln (EU-ETS), nu när den gröna gasolen har nått marknaden. Grön gasol är en ny produkt som är okänd för många aktörer, både företag och myndigheter. När produkten blir känd kommer efterfrågan öka och även trycket på att lagar, regler och skattesatser ändras. På sikt tror vi att en av nycklarna till att bli helt fossilfria kan vara grön gasol.

Certifierad grön energi
Konventionell gasol är redan ett miljövänligare alternativ till kol och olja och innehåller mindre svavel vilket ger renare förbränning, högre effektivitet och mindre underhåll. Med grön gasol minskas utsläppen av koldioxid ytterligare.

Miljöeffekterna och produktionsprocessen övervakas av en oberoende tredje part och den låga miljöpåverkan dokumenteras genom ett certifikat. Produkten är dessutom svensktillverkad och framställs i Göteborg.