Gamla utgångna gasolflaskor

Utgångna Gasolflaskor och revision av gamla gasolflaskor.

När en gasolflaska blir för gammal (äldre än 10 år) får den inte längre fyllas med gasol. På en gasolflaska kan märkningen se lite olika ut. En variant är att det står att gasolflaskan är godkänd till ett visst datum ”Next test date”. En annan variant är att flaskan är stämplad med ett datum exempelvis ”12”. Detta innebär att gasolflaskan var ny eller genomgick kontroll 2012 och att den är godkänd tio år framåt, d.v.s. tom 2022.Vid en s.k. revision genomgår flaskan invändig och utvändig inspektion, tryckprovning upp till 30 Bar, byte av ventil, blästring och målning, vägning och stämpling av TARA-vikt (tomvikt) samt stämpling av när kontrollen genomfördes.

Ni kan lämna er gamla gasolflaska hos oss när ni köper en ny. Är gasolflaskan utgången får ni däremot ingenting för den.
Gasolflaskor som inte är utgångna kan ni på pant för när ni köper en ny hos oss. Vad ni får beror på hur gammal gasolflaskan är och hur många år det är kvar att bruka. Tala med vår personal.

Comments are closed.