Konvertering av bilar till Gasol, LPG-drift.

LPG BILAR

DU kan köpa en LPG-autogasbil i Tyskland, Holland eller Polen och importera till Sverige. De går även på bensin. Sök Autogas på Marktplaats.nl och Mobile.de. Då har bilen alla papper för besiktningen i Sverige. Vi har funnit  detta vara det bästa alternativet eftersom LPG- konvertering kraftigt motarbetas i Sverige.

För att konvertera din bil till gasoldrift får du åka till Polen. Det är det billigaste alternativet. Eller om du är i behov av reparation av din lpg- motorgasbil. De kan utföra detta på ett korrekt sätt eftersom de ständigt arbetar med detta.

Kontakta detta företag i Polen:  http://www.polenrep.dk/no/kontakt.html

Du kör ca. 40% billigare samt 10-20% renare än bensin.

Denna gas (Gasol, LPG-Liquid Petrolium Gas) kör man på ute i övriga världen. Utom i Sverige, Findland och Danmark. 

Jesteśmy bardzodobrze wSzwecji, żemożemy zapobieclepszego środowiska.Czyjako Polacypracy na LPG.

Gasolbil

MILJÖVÄNLIGT

Gasol är en fossil energi och liksom med naturgas, kol och olja orsak till utsläpp av CO².  Propangas C3H8, Butan C4H10

Gasol innehåller färre kolatomer per energienhet än kol och olja och bidrar därför i mindre grad till växthuseffekten och skonar miljön.

I jämförelse med diesel, olja, kol och de flesta biobränslen är utsläppet av andra partiklar som tungmetaller och damm väsentligt lägre från gasol, vilket har positiv effekt på speciellt lokalmiljön och personer med luftvägsproblem.

Ser man på gasolens sk ”carbon footprint” – summan av dess utsläpp av västhusgaser – är gasol ett av de renaste och konventionella tillgängliga bränslena. Gasol avger primärt vattenånga (H2O) och koldioxid (CO2) vid förbränning. I jämförelse med de andra fossila energikällorna avger gasol bara få hälsoskadliga partiklar.

Comments are closed.